Personlig utveckling

Bokcirkel med egna/andras  reflektioner gör att insikter kommer och medvetandet höjs.
Vi läser och växer tillsammans.
Återkommer till hösten.